Decomant és l’empresa amb més de 20 anys d'experiència a Andorra en el sector de la higienització i desinfecció de tot tipus de conductes, xemeneies i sistemes d’extracció en instal·lacions industrials i particulars.

Decomant no es limita a complir l’encàrrec un cop que el client sol·licita una operació neteja, va més enllà: en l’assessorament i la prevenció. Decomant dóna respostes amb una visió global per garantir la salut i el benestar de l’empresa, dels treballadors, de l’edifici i, evidentment, de les instal·lacions.

Amb seu a la parròquia de la Massana, Decomant ofereix qualsevol dels serveis tant a Andorra com als països veïns. Com a mostra de qualitat envers els clients, utilitza sistemes d’higienització que estan normalitzats a la UNE 100012-2005 i procediments descrits en la UNE 171330-1 i 2 de diagnostico i procediments d’inspecció de qualitat ambiental interior respectivament que des de abril de 2013 són d’obligat compliment al RITE espanyol per als per els edificis i imprescindibles per certificar (QAI).

L’equip humà de Decomant es forma constantment per garantir al client un servei òptim.
Així, el personal tècnic assisteix a cursos, conferències i congressos a l’estranger per rebre formació sobre les tècniques i els procediments d’avantguarda.
Decomant garanteix que les tècniques que aplica són les més modernes i ecològiques, de manera que utilitza només productes homologats per la Comunitat Europea (CE), amb la col·laboració de laboratoris independents que complementen i certifiquen els nostres serveis.

Decomant és membre de AAQAI (ASSOCIACIÓ ANDORRANA PER LA Qualitat Ambiental Interior), una entitat que estudia en profunditat la qualitat de l’aire interior i que alhora pertany a FEDECAI (Federación de empresas de calidad Ambiental en Interiores).
Contribuïm a tenir cura del medi ambient.

Decomant SL disposa de les certificacions ISO 9001-2008 de gestió de qualitat, ISO 14001-2004 de medi ambient.
 

Decomant S.L, va néixer a Andorra fa més de 20 anys. Posteriorment en el 2009 incorpora Pic Restauració S.L.U i finalment en 2009 crea l'empresa Segla Qualitat S.L.

La filosofia de les nostres empreses, des del seu naixement, ha estat el constant reciclatge i millora per oferir les últimes tecnologies i productes amb el màxim respecte cap al medi ambient.

Decomant disposa d’un llarguíssim nombre de clients a Andorra, que ens han fet confiança.
Volem fer una reflexió que els nostres clients potencials han de tenir en compte:

 • El client sovint no sap i desconeix si té un problema, que és fàcilment imputable a altres causes.
 • El client de vegades no coneix les tècniques ni les eines d'una neteja industrial i no valora suficientment la necessitat del manteniment i prevenció.
 • El client, en general, no disposa de mecanismes per comparar les ofertes econòmiques i, després, no sap controlar i avaluar la feina feta.

Encara que sovint els nostres clients no tenen altres eines d’elecció que no siguin la CONFIANÇA i el PREU, confiem que, amb les dades que trobareu en aquesta web, tingueu prou raons per escollir DECOMANT.

Decomant garanteix que les tècniques utilitzades són les més modernes i ecològiques, ja que empra només productes homologats per la CE, amb la col·laboració de laboratoris que complementen i certifiquen els nostres serveis.

Els nostres sistemes de treball estan avalats per la triple certificació ISO 9001, 90014 i 90018.
El nostre servei comença amb l'assessorament totalment personalitzat per a cada client, una vegada realitzada la primera visita i analitzades les seves necessitats.

Oferim un pressupost detallat tant per als mitjans necessaris i adequats com en la part econòmica, comparable amb estàndards normalitzats.

 • Els procediments que utilitzem són:
 • Sistemes Semisecs, amb escuma i neteja robotitzada per desengreixat.
 • Sistemes d’aigua d’alta pressió amb ratolins giratoris.
 • Gel sec (sistema totalment ecològic)
 • Productes desengreixant biodegradables, Robots de neteja i video-inspecció.
 • Aspiració (de pols, borra, sutge, etcètera) amb filtres absoluts (EPA).

La nostra maquinària i els nostres estris de treball també són d’última generació per garantir la màxima eficàcia en la feina que hem de desenvolupar.
 

Des que va néixer, Decomant ha prestat una atenció especial al medi ambient. En aquest sector sovint s’utilitzen productes fortament perjudicials i contaminants. La nostra política sempre ha estat protegir l’entorn en totes les àrees que abracem. L’any 2012 varem obtenir el certificat ISO 14001-2004 de medi ambient.

Al netejar les instal·lacions segons els protocols que utilitzem, més sostenible i menys contaminant, els equips dels nostres clients consumeixen menys i duren més.
També, gràcies a les inspeccions QAI (qualitat ambiental interior) que duem a terme, detectem, controlem i higienitzem molts espais, l’estat dels quals perjudicaria la salut de moltes persones i de tot l’entorn en què viuen.

La qualitat ambiental interior, hauria de ser una prioritat per a tots els responsables de restaurants, hotels, edificis comercials, oficines, hospitals, laboratoris, etcètera, ja que gràcies a l’esforç i la responsabilitat de tots podem aconseguir una situació mediambiental més sana.

Per tenir una QAI adequada, cal tenir una bona ventilació, per tal de disminuir la concentració de contaminants ambientals. La dilució de l'aire interior amb aire exterior és imprescindible per respirar un aire que denominarem potable.

Més renovacions= Més QAI.

Quant ens trobem amb edificis hermètics denominats erròniament molts cops (intel·ligents), les aportacions d’aire, es fan a traves d’equips tipus centrals de tractament d’aire (CTA’s), és imprescindible que els circuits d’aquests equips estiguin en perfecte estat higiènic, per tal de no amplificar la contaminació.

A ningú no li agradaria que li oferissin per beure un got amb aigua tèrbola, per tan no ens hauria d’agradar estar obligats a respirar el 80% del nostre temps dins d’ambients amb una escassa qualitat de l’aire.
 

Decomant Group ofereix un gran rang de serveis de neteja per a tot tipus d'estructures.
 

Conductes d'aire condicionat i ventilació

Neteja conductes d'aire condicionat i ventilació

Per obtenir el millor rendiment del vostre sistema de climatització, tots els elements que el formen han d’estar ben calibrats i compensats, i perquè es respiri una bona qualitat d’aire interior, és imprescindible que hi hagi preses d’aire exterior per a realitzar les renovacions necessàries, a més d’unes fases de filtratge adequades per a cada ús.

És veritats que més es renova l’aire i més barreres (filtres) posem al seu pas, augmenta el cost energètic, per la qual cosa la tendència ha estat reduir les entrades d’aire exterior; peró a vegades és perillós arrivar a nivells que no són gens recomanables.

En estar l’entorn gairebé compost per aire reciclat, la conseqüència immediata és l'increment de la densitat i de la contaminació ambiental interior a tot l’edifici. En aquest aire no regenerat es poden acumular milions de microorganismes, que són respirats automàticament per totes les persones de l’edifici. En aquest ambient pot haver-hi bacteris i partícules tan comuns com ara els àcars de la pols, el fum, el pol·len, els fongs, etcètera.

Per això, des de fa molts anys, la qualitat ambiental interior és una preocupació mundial. Comprovats estudis demostren que més del 33% dels edificis d’un volum de 25.000.000 de metres cúbics patien la síndrome de l’edifici malalt (SEM), segons les proves dutes a terme en 2.500 immobles de tots els països desenvolupats (200 dels quals eren espanyols).

Avui la qualitat ambiental interior és una de les cinc causes que més preocupa l'OMS pel que fa a salut pública es refereix.

Hem de tenir en compte que la síndrome de l’edifici malalt, que s’ha detectat en molts països, incloent-hi Andorra, té conseqüències nefastes per a la salut: més del 20% del personal que treballa en locals amb SEM pateix malalties més o menys greus, a més que en aquest tipus d’Edificis es registra un grau elevat d’absentisme laboral. El SEM també pot afectar edificis públics (hospitals, escoles, institucions i moltes instal·lacions esportives i culturals, etcètera) o de servei al client (bancs, despatxos, centres comercials i grans superfícies).

Decomant recomana el seguiment d’un protocol de manteniment dels sistemes de climatització i, en particular, de tots els conductes. En el transcurs de les neteges que ha dut a terme en els sistemes de climatització, Decomant ha trobat dins dels conductes tota mena de microorganismes, bacteris, fongs i també animals morts, com ara ocells, ratolins, insectes, etcètera.

La nostra empresa disposa de col·laboracions amb laboratoris independents per esbrinar i desenvolupar l’analítica necessària per assegurar la sanitat i la seguretat ambiental dels espais interiors i, així, augmentar la qualitat de vida als edificis.

Proves d'estanquitat
Oferim proves de precisió per a definir l'estanquitat de qualsevol conducte, realitzades amb analitzadors de la marca Wöler Messgeräte GMBH.

Nostres maquines compleixen les especificacions tècniques EN 60742 9 /95, EN 500081-1 3 /93, EN 61000-3-2 i es calibren en fabrica periòdicament de manera que el test d'estanquitat que ens proporciona és totalment homologat segons norma UNEIX EN-1443.
Neteja de Xemeneies

Que fem? - La neteja de xemeneies

Netegem xemeneies de tot tipus. El treball del deshollinador s'ha expandit des del tradicional manteniment de la xemeneia de llenya fins als més moderns sistemes de calefacció.
Netegem xemeneies de calderes de gas-oil , gas natural, calderes de biomassa, estufes de pellets.

 

Com ho fem? - Procediment de neteja

Si la instal·lació ho permet sempre es treballarà des d'a baix cap amunt, d'aquesta forma es guanya en seguretat, s'evita el possible lliscament i trencament de teules i sobretot garanteix la realització correcta del treball siguin com siguin les condicions ambientals exteriors.
Però en algunes ocasions és necessari realitzar el servei, des d'a dalt cap a baix, per poder passar la bola de contrapès i accedir a la totalitat del conducte.
El tradicional raspall i la corresponent pesa se segueixen utilitzant, juntament amb eines més modernes (aspiradors amb filtres absoluts, càmeres i uns altres útils especials que garanteixen una correcta neteja).

 • Segellem la xemeneia amb sabanes de polipropilè de galga apropiada, per evitar la fuita de partícules cap a l'estada, introduint la boca de l'aspirador.
 • Gratat i raspallat neteja del conducte mitjançant raspallat manual, previ adaptat en diàmetre.
 • Depenent de la instal·lació existent i el tipus de material, s'utilitzessin raspalls i rascadors metàl·lics o de nylon per evitar danys en la xemeneia.
 • Aspirarem les partícules de sutge despreses que iran a parar al cub de l'aspirador a traves d'un filtre absolut.
 • Neteja final de xemeneia.
 • S'acaba la neteja de la xemeneia amb el raspallat de la campana, i refractari aspirant tot el hollin que pogués quedar solt, fent especial esforç a la zona de “paravent” de la campana.

Beneficis de tenir la xemeneia neta (consum, perills,...)
El raspallat del conducte és l'únic mètode de neteja efectiu, comprovat i permès en la major part dels països Europeus (França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Anglaterra…).
Les xemeneies i estufes acumulen en la xemeneia regularment “creosota” (líquid oleaginoso i sutge) i necessiten ser inspeccionades i netejades freqüentment per detectar obstruccions i rajadures.
Evitem incendis: l'acció de deshollinar i llevar els vitrificats evita l'acumulació de dipòsits que puguin inflamar-se en la xemeneia i propagar el foc a tot l'habitatge i/o habitatges adjacents.
Evitarem les intoxicacions: en un conducte brut o obstruït, els gasos de combustió no poden evacuar-se correctament, i suposen un perill per a la salut. Aquest gas que resulta d'un procés de combustió incomplet pot convertir-se en un perill si no mantenim les nostres instal·lacions en bones condicions de neteja.
Per estalviar: un conducte brut perjudica el bon funcionament d'una instal·lació i disminueix la seva vida útil. En una caldera bruta, la pèrdua de rendiment és del 7% al 8% per cada mil·límetre de dipòsit (sutges, sulfats, vitrificados…).
Per preservar el medi ambient. Les concentracions importants de sutge en un conducte o una xemeneia, a més de perjudicar el seu bon funcionament afavoreixen el risc de contaminació de l'atmosfera. Una instal·lació adequadament mantinguda contribuirà a millorar la qualitat de l'aire que respirem.

 

Normatives vigents relatives a l'obligatorietat de la neteja d'aquests elements.
ANDORRA
El Govern d'Andorra va aprovar en 2006, en un decret publicat en el BOPA, una modificació sobre els reglaments del manteniment de les calderes, tant en l'àmbit comunitari d'edificis com en el particular.
Aquesta normativa estableix que tothom que tingui una caldera ha de tenir contractat un servei de manteniment d'una empresa autoritzada pel mateix Govern.
Per aquest motiu, Decomant, empresa autoritzada per l'Executiu, neteja les xemeneies de les calderes, amb una atenció especial a tota la maquinària.

REGLAMENT DE SEGURETAT PER DEPOSITOS I APARELLS DE UTILIZACION D'HIDROCARBURS EN LOCALS DE HABITACION
Art. 23/taula 2; Operacions de manteniment
Marca l'obligatorietat de neteja dels conductes una vegada a l'any
Article 53.- Xemeneies per a calderes amb potència total de més de 50 kw (43.200 kcal/h)
Ha de procedir-se a la neteja periòdica de les mateixes amb freqüència de, almenys, una vegada a l'any per les d'usos alterns de fins a sis mesos o menys i dues vegades a l'any en totes les altres.
La regulació aplicable estipula que el deshollinado de les xemeneies és obligatori i ha de ser efectuat per una empresa o una persona qualificada.
Les companyies asseguradores es desentenen dels sinistres en casos incendis o altres problemes derivats de la xemeneia, si no es pot presentar la factura i/o certificat de la neteja de la xemeneia.

Garantia professional
La millor garantia professional dels nostres serveis són els nostres clients. Més de 25 anys en el sector, amb mes de 1000 neteges de xemeneies anuals ens avalen.
Disposem dels certificats de qualitat de Gestió ISO 9001 de Medi ambient 14001 i de Seguretat 18001.
Els nostres serveis cobreixen totalment les exigències de qualsevol empresa que necessiti realitzar un manteniment complet de la neteja de xemeneies d'extracció de fums. Començant per un assessorament sense cap tipus de compromís.

La nostra maquinària i els nostres utensilis de treball també són d'última generació per garantir la màxima eficàcia en el treball que hem de desenvolupar.
Decomant, empresa autoritzada per l'Executiu, per a aquesta activitat concreta neta xemeneies de llar i xemeneies de les calderes, amb atenció especial a tota la maquinària.

Àmbit geogràfic on treballem.
Decomant realitza neteja de xemeneies en tot el territori andorrà i a través de les empreses del grup, Decomant l’Urgell Sl i Pic Restauració Sl, també realitzem neteges des de Puigcerda fins a Lleida passant per l'Urgell.

Conductes d'extracció de bugaderies

Durant el procés de rentat de la roba que arriba diàriament a les bugaderies industrials i sobretot en els sistemes d’extracció de les assecadores, es van desprenent fibres i pols de cotons, nilons, raions, etc.

Aquestes es diposita per tot el circuit, acumulant grans quantitats de borra, que pot arribar a obturar els conductes o disminuir la secció.
Aquesta borra acumulada té vàries conseqüències immediates:

1) Imminent perill d’incendi. Manca de seguretat industrial.

2) Extracció deficient en el local, mala qualitat ambiental.

3) Escalfament de l'ambient. Mal confort tèrmic pels usuaris.

4) Reducció en la secció del conducte. Forçament dels motors i maquina en general i escurçament de la seva vida útil, a més d’un augment innecessari de consum.

 

Video inspeccions conductes

Aquesta eina de treball altament sofisticada permet a Decomant determinar les necessitats reals del client en oferir un enregistrament en directe de l’estat dels conductes dels sistemes de ventilació, climatització i extracció d’aire (bugaderies, etcètera).

No sols s’utilitza previ a la neteja d’un conducte, sinó que davant de problemes dins dels conductes ens ajuda a localitzar-los i prendre decisions.

Decomant controla i manté en bon estat el sistema de conductes de ventilació i extracció (cuines, ventilació, bugaderies) analitzat, amb la màxima eficàcia i el màxim estalvi.

 

 

Sistemes extracció de cuines | Neteja de cuines

NETEJA CUINES | SISTEMES EXTRACCIÓ

Decomant és la primera empresa a Andorra dedicada a la neteja integral de sistemes d’extracció de cuines:  desmuntem els motors per accedir a tots els racons, creem registres amb tapes homologades en els conductes i netegem amb productes desengreixants i biodegradables totalment respectuosos amb el medi ambient.

PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT LA NETEJA A LA CUINA ?

Penseu que tots els fums de greix generats al sofregir, guisar i preparar els plats, passen a través dels filtres, conductes horitzontals, verticals, pales dels motors d’extracció, etc. A part de la necessitat de netejar les instal·lacions per motius higiènics i sanitaris, mantenir en condicions el sistema d’extracció de fums és de vital importància per diversos motius:

1) Una instal·lació que segueix unes normes de manteniment periòdic de neteja, és la millor SEGURETAT DAVANT UN POSSIBLE INCENDI. El greix acumulat és material altament inflamable i difícil d’extingir.

2) Una instal·lació neta suposa un millor funcionament i un evident ESTALVI D’ENERGIES.

3) Una instal·lació acurada ALLARGA LA VIDA dels motors i de tot el sistema.

MANTENIMENT

Tots els sistemes d’extracció de fums de cuina, han de netejar-se íntegrament, com a mínim un cop l’any i en el cas de coccions amb forns de carbó o barbacoes, les freqüències de manteniment poden arribar a mensuals, depenent de la seva utilització.

 

 

Neteja Calderes

Netegem les calderes de les llars, eliminem el sutge de tots els racons i deixem les calderes com si fossin noves, amb la màxima cura i respecte envers casa seva.

El Govern d’Andorra va aprovar l’any 2006, en un decret publicat al BOPA, una modificació sobre els reglaments del manteniment de les calderes, tant en l’àmbit comunitari d’edificis com en el particular.

Aquesta normativa estableix que tothom que tingui una caldera ha de tenir contractat un servei de manteniment d’una empresa autoritzada pel mateix Govern.

Per aquest motiu, Decomant, empresa autoritzada per l’Executiu, neteja les xemeneies de les calderes, amb una atenció especial a tota la maquinària.

 

Venda, manteniment i reparació de màquinaria
PIC RESTAURACIÓ distribueix les principals marques del mercat de maquinària per a l'hostaleria i la restauració. Disposem de tota mena de gammes per a adaptar-se a les més variades necessitats, sempre amb la millor relació qualitat-preu.

A PIC RESTAURACIÓ treballem per a fer de la seva cuina el laboratori/taller de la gastronomia professional. Posem al seu abast condicions comercials exclusives i línies de finançament, amb total professionalitat i disponibilitat.

Som conscients que el manteniment és la millor manera per a preservar i optimitzar el bon funcionament de la maquinària, per això li oferim un servei de manteniment postvenda personalitzat i adaptat als requeriments individuals i legals.

PIC RESTAURACIÓ ofereix diverses modalitats de contractes de manteniment i forfaits d'hores, en funció de les característiques, ús i prestacions de cada instal·lació o equipament, amb l'objectiu d'allargar la vida útil i rendibilitat

A més, tots els clients que contracten un servei de manteniment disposen d'un servei de guàrdia a 360è, els 360 dies de l'any!

PIC RESTAURACIÓ realitza un manteniment de la maquinària i de les instal·lacions en els sectors hospitalari, industrial, hoteler, comerç, domèstic, etc., que assegura un millor rendiment, evita constants reparacions i per descomptat, un entorn agradable i confortable. 

La nostra gestió ens permet reduir costos d'explotació i energètics, així com obtenir una qualitat ambiental interior (CAI). D'aquesta manera, reduïm les despeses energètiques i econòmiques, a més de prevenir els riscos sanitaris i mediambientals.
 

 
Venda de productes de neteja
PIC RESTAURACIÓ ha arribat a acords de distribució en exclusiva a Andorra amb un dels millors fabricants de productes de neteja industrial i domèstica d'Europa, DISARP SL.

L'àmplia gamma de productes de neteja que DISARP abasta des del sector alimentari, hospitalari, industrial, hoteler, comerç, domèstic, etc., passant per bugaderies i arribant fins a sectors com els de piscines i gasolineres. Ara disposem de dues novetats 100% ECOLÒGIQUES: la línia de productes ECO Z i les monodosis BIODEGRADABLES GLUP, solucions innovadores líders en la campanya STOP PLÀSTIC.

La Biotecnologia posa al nostre abast els avantatges més rendibles en els processos de neteja, eliminació de males olors, depuració d'aigües residuals, manteniment industrial i urbà en general. Any rere any millorem fórmules i aplicacions, amb la finalitat de proporcionar als nostres clients la més alta qualitat del mercat. 

Sol·liciti informació i se sorprendrà, tenim el que Vostè necessita!


Documents Adjunts

Solucions Productes de Neteja | Geratria

Solucions Productes de Neteja | Displash Hidrosolubles

Solucions Productes de Neteja | Ecologico

Solucions Productes de Neteja | Catalogo General Disarp

Solucions Productes de Neteja | Lavanderia

Solucions Productes de Neteja | Alimentaria