Durant el procés de rentat de la roba que arriba diàriament a les bugaderies industrials i sobretot en els sistemes d’extracció de les assecadores, es van desprenent fibres i pols de cotons, nilons, raions, etc.

Aquestes es diposita per tot el circuit, acumulant grans quantitats de borra, que pot arribar a obturar els conductes o disminuir la secció.
Aquesta borra acumulada té vàries conseqüències immediates:

1) Imminent perill d’incendi. Manca de seguretat industrial.

2) Extracció deficient en el local, mala qualitat ambiental.

3) Escalfament de l'ambient. Mal confort tèrmic pels usuaris.

4) Reducció en la secció del conducte. Forçament dels motors i maquina en general i escurçament de la seva vida útil, a més d’un augment innecessari de consum.