Que fem? - La neteja de xemeneies

Netegem xemeneies de tot tipus. El treball del deshollinador s'ha expandit des del tradicional manteniment de la xemeneia de llenya fins als més moderns sistemes de calefacció.
Netegem xemeneies de calderes de gas-oil , gas natural, calderes de biomassa, estufes de pellets.

 

Com ho fem? - Procediment de neteja

Si la instal·lació ho permet sempre es treballarà des d'a baix cap amunt, d'aquesta forma es guanya en seguretat, s'evita el possible lliscament i trencament de teules i sobretot garanteix la realització correcta del treball siguin com siguin les condicions ambientals exteriors.
Però en algunes ocasions és necessari realitzar el servei, des d'a dalt cap a baix, per poder passar la bola de contrapès i accedir a la totalitat del conducte.
El tradicional raspall i la corresponent pesa se segueixen utilitzant, juntament amb eines més modernes (aspiradors amb filtres absoluts, càmeres i uns altres útils especials que garanteixen una correcta neteja).

  • Segellem la xemeneia amb sabanes de polipropilè de galga apropiada, per evitar la fuita de partícules cap a l'estada, introduint la boca de l'aspirador.
  • Gratat i raspallat neteja del conducte mitjançant raspallat manual, previ adaptat en diàmetre.
  • Depenent de la instal·lació existent i el tipus de material, s'utilitzessin raspalls i rascadors metàl·lics o de nylon per evitar danys en la xemeneia.
  • Aspirarem les partícules de sutge despreses que iran a parar al cub de l'aspirador a traves d'un filtre absolut.
  • Neteja final de xemeneia.
  • S'acaba la neteja de la xemeneia amb el raspallat de la campana, i refractari aspirant tot el hollin que pogués quedar solt, fent especial esforç a la zona de “paravent” de la campana.

Beneficis de tenir la xemeneia neta (consum, perills,...)
El raspallat del conducte és l'únic mètode de neteja efectiu, comprovat i permès en la major part dels països Europeus (França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Anglaterra…).
Les xemeneies i estufes acumulen en la xemeneia regularment “creosota” (líquid oleaginoso i sutge) i necessiten ser inspeccionades i netejades freqüentment per detectar obstruccions i rajadures.
Evitem incendis: l'acció de deshollinar i llevar els vitrificats evita l'acumulació de dipòsits que puguin inflamar-se en la xemeneia i propagar el foc a tot l'habitatge i/o habitatges adjacents.
Evitarem les intoxicacions: en un conducte brut o obstruït, els gasos de combustió no poden evacuar-se correctament, i suposen un perill per a la salut. Aquest gas que resulta d'un procés de combustió incomplet pot convertir-se en un perill si no mantenim les nostres instal·lacions en bones condicions de neteja.
Per estalviar: un conducte brut perjudica el bon funcionament d'una instal·lació i disminueix la seva vida útil. En una caldera bruta, la pèrdua de rendiment és del 7% al 8% per cada mil·límetre de dipòsit (sutges, sulfats, vitrificados…).
Per preservar el medi ambient. Les concentracions importants de sutge en un conducte o una xemeneia, a més de perjudicar el seu bon funcionament afavoreixen el risc de contaminació de l'atmosfera. Una instal·lació adequadament mantinguda contribuirà a millorar la qualitat de l'aire que respirem.

 

Normatives vigents relatives a l'obligatorietat de la neteja d'aquests elements.
ANDORRA
El Govern d'Andorra va aprovar en 2006, en un decret publicat en el BOPA, una modificació sobre els reglaments del manteniment de les calderes, tant en l'àmbit comunitari d'edificis com en el particular.
Aquesta normativa estableix que tothom que tingui una caldera ha de tenir contractat un servei de manteniment d'una empresa autoritzada pel mateix Govern.
Per aquest motiu, Decomant, empresa autoritzada per l'Executiu, neteja les xemeneies de les calderes, amb una atenció especial a tota la maquinària.

REGLAMENT DE SEGURETAT PER DEPOSITOS I APARELLS DE UTILIZACION D'HIDROCARBURS EN LOCALS DE HABITACION
Art. 23/taula 2; Operacions de manteniment
Marca l'obligatorietat de neteja dels conductes una vegada a l'any
Article 53.- Xemeneies per a calderes amb potència total de més de 50 kw (43.200 kcal/h)
Ha de procedir-se a la neteja periòdica de les mateixes amb freqüència de, almenys, una vegada a l'any per les d'usos alterns de fins a sis mesos o menys i dues vegades a l'any en totes les altres.
La regulació aplicable estipula que el deshollinado de les xemeneies és obligatori i ha de ser efectuat per una empresa o una persona qualificada.
Les companyies asseguradores es desentenen dels sinistres en casos incendis o altres problemes derivats de la xemeneia, si no es pot presentar la factura i/o certificat de la neteja de la xemeneia.

Garantia professional
La millor garantia professional dels nostres serveis són els nostres clients. Més de 25 anys en el sector, amb mes de 1000 neteges de xemeneies anuals ens avalen.
Disposem dels certificats de qualitat de Gestió ISO 9001 de Medi ambient 14001 i de Seguretat 18001.
Els nostres serveis cobreixen totalment les exigències de qualsevol empresa que necessiti realitzar un manteniment complet de la neteja de xemeneies d'extracció de fums. Començant per un assessorament sense cap tipus de compromís.

La nostra maquinària i els nostres utensilis de treball també són d'última generació per garantir la màxima eficàcia en el treball que hem de desenvolupar.
Decomant, empresa autoritzada per l'Executiu, per a aquesta activitat concreta neta xemeneies de llar i xemeneies de les calderes, amb atenció especial a tota la maquinària.

Àmbit geogràfic on treballem.
Decomant realitza neteja de xemeneies en tot el territori andorrà i a través de les empreses del grup, Decomant l’Urgell Sl i Pic Restauració Sl, també realitzem neteges des de Puigcerda fins a Lleida passant per l'Urgell.