Oferim proves de precisió per a definir l'estanquitat de qualsevol conducte, realitzades amb analitzadors de la marca Wöler Messgeräte GMBH.

Nostres maquines compleixen les especificacions tècniques EN 60742 9 /95, EN 500081-1 3 /93, EN 61000-3-2 i es calibren en fabrica periòdicament de manera que el test d'estanquitat que ens proporciona és totalment homologat segons norma UNEIX EN-1443.